Sponsorer blir viktigere og viktigere

Norge er et godt, med relativt dyrt land å bo i. Høye skatter og avgifter, selv for mindre selskaper, museer og andre kan gjøre det vanskelig å få det hele til å gå rundt. Mindre bedrifter må selvsagt legge inn disse kostnadene i budsjettet, men det kan være vanskeligere for mer ideelle eller frivillig baserte organisasjoner, slik Frølandsverk. Flere og flere av disse mindre organisasjonene har nå begynt å skaffe seg sponsorer. De lager gjerne en egen side på sin nettside, slik som Frølandsverk har gjort: http://www.frolandsverk.no/?page_id=25, hvor de klart og tydelig viser hvem som er deres sponsorer.

Fokus risikerer o skiftes!

Det er synd at det er blitt slikt. For ikke bare vil man se at mange mindre organisasjoner ikke har overskudd og kompetansen til å nå sponsorer, man risikerer også at fokus skifter. En sponsor vil nå sin kundegruppe. Det er og viktig at de sikrer at de er assosiert med de rette bedriftene. Resultatet kan fort bli at organisasjonene begynner å bevist eller ubevist ha fokus på det som sponsorene ønsker. Dette er helt forståelig fra et økonomisk ståsted, men det kan være uheldig i lengden. Så dette blir en viktig prosess å følge for å se hvordan det hele utvikler seg.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>